HALLIWICK PROGRAM

PLAVANJE ZA INVALIDE IN OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI 

po metodi HALLIWICK

Ure plavanja za otroke invalide in otroke s posebnimi potrebami so namenjene prilagajanju na vodo, razgibavanju, redni vadbi v vodi in učenju osnov plavanja. Neplavalce in gibalno bolj ovirane otroke najprej uvajamo v osnove lebdenja v vodi po Halliwick metodi, temu sledi  učenje ene ali več plavalnih tehnik, prilagojeno potrebam in gibalni specifiki posameznika.

Cilj: otroci se naučijo potopiti glavo, gledati in izdihovati pod vodo, narediti "čolniček." Nato sledi učenje plavanja prsno, hrbtno in kravl. Učenje poteka preko igre, tudi način učenja plavanja je specifičen in individualen.

Otroke vključujemo tudi v redne plavalne programe.

Termini: po dogovoru

Info in prijave : 041 604 469 Saša

Trgovina Aquatik

Programi v MTC Fontana