Članstvo

Članarina v znesku 15,00 € je obvezna ob vpisu v Plavalni klub Ruše in velja za tekoče šolsko leto.