Članstvo

Članarina v znesku 15,00 € je obvezna ob vpisu v Plavalni klub Ruše in velja za tekoče šolsko leto.

 

 

 

 

 

 

 

Trgovina Aquatik

Programi v MTC Fontana